Kasy fiskalne

Drukarki fiskalne

Oprogramowanie|restauracja

Gastro.SZEF
Producent:
Cena netto: 1500 zł
Cena brutto: 1830 zł
Zastosowanie:

Program GASTRO - prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży , w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe. Dane z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również a automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.

* umożliwia prowadzenie gospodarki wielomagazynowej;
* pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
* posiada moduł fakturujący i sprzedaży;
* pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur;
* umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
* prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
* umożliwia porównananie sprzedaży z kosztem;
* wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
* umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej;
* umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduków;
* pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
* informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
* prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
* prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
* prezentuje raporty historii artykułów;
* informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw;
* posiada raporty produkcji dziennej;
* informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw);
* wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągnietą marżę na każdy dzień i miesiąc;
* prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
* posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;
* uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
* umożliwia analize zapotrzebowania na surowce;
* posiada moduł automatycznych zamówień;
* umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów (wersja SQL);
* umożliwia wprowadzanie dokumentów PZ, MM, SN za pomocą inwentaryzatora (wersja SQL);
* umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat;
* prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;
* kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
* umożliwia rejestracje kart rabatowych, lojalnościowych, przedpłaconych, dotowanych;
* kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;
* umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
* umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
* w wersji SQL umożliwia szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro POS;

Ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw. Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny, itp.), grupach towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program GASTRO.

Program jest połączony z następującymi typami kas:

* program sprzedaży GastroPOS (ekran dotykowy, możliwość podłączenia z drukarki fiskalnej),
* OPTIMUS PS 2000 GASTRO,
* OPTIMUS PS 2000,
* OPTIMUS MALA,
* OPTIMUS TANGO,
* OPTIMUS RUMBA,
* OPTIMUS BRAVO,
* OPTIMUS BONITA,
* SHARP ER-495PF/PN,
* SHARP ER-A455,
* SHARP ER-A457,
* SHARP ER-A277,
* KASY ELZAB,
* APOLLO.RES;
* POSNET BINGO;
* program sprzedaży EuroPOS firmy UPOS (a tym samym z kasami XCEL261) - wyłącznie Gastro w wersji DBF 6.xxx.


Przy łączeniu kas z komputerem stosowane są rozwiązania od najprostszych (połączenie jednego komputera z kasą) do zaawansowanych (konfiguracje sieciowe z użyciem drukarek zamówień i kuchennych; konkretna konfiguracja zależy tu od możliwości kasy).
Program umożliwia eksport danych księgowych do plików:

* txt,
* xls,
* dbf,
* xml.

Ponadto możliwy jest eksport do następujących systemów księgowych:

* Sun,
* Exact,
* Symfonia,
* Raks,
* CDN KH,
* CDN Optima,
* Navision,
* Trawers,
* ProFINN2000,
* Teta,
* Rewizor.Przegląd

Serwis komputerów PC,...
Cena netto: 70 zł
Cena brutto: 85.4 zł
kasa fiskalna NOVITUS NANO E
Cena netto: 1290 zł 
Cena brutto: 1586  
  brutto: 1499
gadu gg
2563272
4681089
projekt i realizacja © 2010 Grupa Leonardo