Kasy fiskalne

Drukarki fiskalne

Oprogramowanie|hotel

System Hotelowy CHART
Producent:
Cena netto: 1690 zł
Cena brutto: 2061.8 zł
Zastosowanie:

Cennik CHART :
Do 30 pokoi 1690,00 zł
Od 31 - 75 pokoi 3290,00 zł
Powyżej 75 pokoi 4990,00 zł

Interfejsy do programu CHART :
Współpraca z programem finansowo - księgowym 320,00 zł
Moduł "Centrum 2" 320,00 zł
Moduł rehabilitacja 450,00 zł
Współpraca z zamkami elektronicznymi 550,00 zł
Moduł rezerwacji zasobów i CHART-SPA 550,00 zł

Aktualizacje cennik :
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości
pakietu

Moduł recepcja programu hotelowego CHART przeznaczony jest do wspomagania pracy personelu recepcyjnego, działu marketingu oraz kadry zarządzającej hotelu. Z tego miejsca dostępne są wszystkie kluczowe informacje, niezbędne dla poprawnego działania hotelu: bieżący podgląd pokoi, lista meldunków, księga rezerwacji. Kolorowy diagram hotelu umożliwia między innymi podejrzenie bieżącego i planowanego obłożenia, wyszukiwanie rezerwacji wymagających wpłaty zaliczki, dodawanie i przenoszenie rezerwacji oraz meldunków.
Podstawowe czynności recepcyjne realizowane są za pośrednictwem ksiąg, których nazewnictwo jednoznacznie skojarzone jest z zakresem oferowanych funkcji. Funkcje dotyczące procesu rezerwacji gromadzone są w Księdze Rezerwacji, meldowanie i wymeldowanie odbywa się w Księdze Meldunkowej, itp.
Logicznie powiązane okna umożliwiają płynne przechodzenie od jednej funkcji do drugiej, a rozbudowany system uprawnień pozwala konfigurować dostęp dla każdego z użytkowników z osobna.
Diagram rezerwacji

Diagram rezerwacji i meldunków oferuje pakiet funkcji obejmujący obsługę procesu rezerwacji i meldowania. W czytelny sposób, w formie kolorowych pasków, pokazuje obłożenie i dostępne pokoje w wybranym okresie. Wygląd diagramu może się zmieniać w zależności od informacji, których potrzebujemy w danej chwili. Standardowo paski rezerwacji i meldunków zależą od potwierdzenia rezerwacji, typu rezerwacji i meldunku (indywidualne i grupowe) oraz stanu rozliczenia gościa. Po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku, na paskach widoczne są nazwiska gości oraz nazwy firm. Istnieje możliwość przydziału indywidualnego koloru dla rezerwacji lub meldunku z wybranej firmy. Nazewnictwo pokoi oraz ich kolorystyka jest dowolna. Odmiennym, alarmowym kolorem zaznaczone są te pokoje, z których w dzisiejszym dniu wyjeżdżają goście.
Księgi Hotelowe

Zarówno z grafika hotelowego, jak i z menu programu, dostępne są dwie podstawowe księgi systemu: Rezerwacji i Meldunków. Pierwsza zawiera informacje o planowanych pobytach gości, druga – o bieżących. Wprowadzanie i edycja danych możliwa jest z poziomu grafika i – rzecz jasna – z samej księgi.
Księga Rezerwacji

Księga Rezerwacji pozwala na wprowadzanie szeregu informacji, poczynając od najbardziej podstawowych – terminu pobytu i standardu przydzielonych pokoi, poprzez szczegółowe rozplanowanie pobytu, status rezerwacji (potwierdzona, niepotwierdzona, oczekiwana zaliczka) aż do wprowadzania nowych dokumentów zapłaty. Dla rezerwacji grupowych możliwe jest wprowadzanie komentarzy do wszystkich rezerwacji. Z poziomu Księgi możliwy jest dostęp do danych archiwalnych, co przydatne jest w przypadku obsługi stałych gości. Na etapie planowania pobytu przypisać można rabat. Dla hoteli prowadzących sprzedaż poprzez biura podróży przygotowana została możliwość wprowadzania informacji o pośrednikach.
Księga Meldunków

Księga Meldunkowa pozwala na wprowadzanie informacji o gościach aktualnie przebywających w hotelu. Możliwe jest zarówno zrealizowanie wcześniejszej rezerwacji, jak i szybkie zameldowanie nowego gościa. W powiązaniu z Księgą Obciążeń system umożliwia bieżące prowadzenie rachunku gościa, z uwzględnieniem rabatowania dowolnych usług, przenoszenie obciążeń na konto firmy w przypadku klientów biznesowych czy rozliczanie zaliczek. Z poziomu księgi Meldunkowej możliwe jest również drukowanie kart pobytu, programowanie systemu zamków czy tworzenie kart rabatowych w systemie Gastro Szef. W przypadku obiektów sanatoryjnych możliwe jest również wprowadzanie podstawowych informacji na temat skierowania gościa na pobyt kuracyjny. Dla klientów prowadzących szczegółową dokumentację pobytu przygotowany został moduł Rehabilitacji.
Księga Meldunkowa jest też miejscem obsługi gości wyjeżdżających z hotelu. Wymeldować można wszystkich lub wybranych gości z pokoju lub grupy. System kontroluje stan rozliczeń każdego z gości, uniemożliwiając wymeldowanie bez rozliczenia rachunku. Możliwe jest wystawienie dowolnego dokumentu sprzedaży (z uwzględnieniem wcześniejszych zaliczek) lub przeniesienie płatności na konto odroczone (do późniejszego rozliczenia). Informacja o wymeldowaniu przesłana być może do pozostałych systemów hotelowych: zamków, centrali telefonicznej, systemu gastronomicznego, zapobiegając ewentualnym nadużyciom. Na bieżąco modyfikowany jest również status pokoi, co pozwala na zarządzanie służbą pięter.
Szczegółowe rozliczanie pobytu

Obok podstawowych funkcji, opisanych powyżej, system umożliwia również: wprowadzanie cen, obsługę telefonów hotelowych (odczyt rozmów, blokowanie telefonu, usługi budzenia), szybkie sprawdzanie i zmianę statusu pokoi, przygotowywanie raportów dla służby pięter, tworzenie codziennych zestawień (listy przyjazdów, list gości przebywających, itp.). Wbudowane w system funkcje notatnika oraz komunikatora ułatwiają wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu.
Wszystkie czynności rejestrowane są w dzienniku systemu, a dostęp do poszczególnych funkcji systemu kontrolowany jest poprzez rozbudowany system uprawnień.
Wybrane funkcje

Rezerwacje

Proste tworzenie i modyfikacja.
Rezerwacje grup, osób indywidualnych na standardy, miejsca lub pokoje.
Rezerwacje grupowe – łatwe zarządzanie całą grupą.
Planowanie żywienia dla przyszłych gości.
Wprowadzania dowolnych uwag dotyczących gościa, grupy.
Wprowadzanie oczekiwanej kwoty zadatku, możliwość kontroli płatności.
Potwierdzenia rezerwacji: dowolna forma, możliwość wydrukowania potwierdzenia lub wysłania go mailem.
Rabaty do rezerwacji i meldunków.
Pośrednicy – prowadzenie rozliczeń z biurami turystycznymi, agentami, itp.
Obsługa zaliczek.
Graficzna prezentacja rezerwacji.
Możliwość drukowania diagramu.
Zestawienia obłożenia hotelu.
Kalkulator dostępności obiektu – wyszukiwanie pokoi dostępnych w zadanym okresie.
Definiowanie cen i cenników sezonowych.
Raportowanie rezerwacji.
Meldunki

Meldowanie gości indywidualnych, grup na miejsca lub pokoje.
Realizacja wcześniejszych rezerwacji.
Uproszczone meldowanie grupowe, łatwe zarządzanie i wymeldowanie.
Prosta edycja meldunku (domeldowanie osoby, zmiana pokoju, zmiana terminu meldunku, usług dodatkowych).
Uproszczone domeldowywanie.
Szybki podgląd bieżących meldunków.
Rodzaje pobytów – szablony przydzielanych usług; możliwość tworzenia zestawień i profilowanie gości.
Automatyczne obciążanie i przeliczanie rachunku gościa zgodnie z bieżącymi danymi meldunkowymi.
Obsługa zaliczek, przenoszenie zaliczek z rezerwacji.
Łatwe rozliczanie wszystkich lub wybranych gości.
Wymeldowanie gościa zakończone wystawieniem dowolnego dokumentu, z dowolną formą płatności.
Obsługa systemu zamków hotelowych, programowanie kart rabatowych systemu Gastro SZEF.
Trzy predefiniowane karty pobytu w językach: polskim, angielskim i niemieckim; możliwość edycji treści karty; dodawanie kolejnych wydruków.
Zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych.
Inne funkcje

Pogląd bieżącego stanu pokoi.
Planowane i nieplanowane wyłączenia pokoi – awarie i remonty.
Podgląd i zarządzanie stanem telefonów (taryfikacja, blokowanie, budzenie, itp.).
Przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami.
Konfigurowalne uprawnienia.

Księga Obciążeń pozwala na przeglądanie, zarządzanie i rozliczanie wszelkiego rodzaju należnościami, wynikającymi z meldunku: pobytowymi, żywienia, usług dodatkowych. Dzięki połączeniu z modułem Sprzedaży jest wygodnym i elastycznym narzędziem, pozwalającym szybko i sprawnie rozliczyć gościa. Zależnie od konfiguracji systemu, rozliczenie może nastąpić w chwili wymeldowania gościa lub w formie płatności odroczonej.
Centrum rozliczeń

Moduł Księgi Obciążeń stanowi centrum rozliczeń pobytu gościa lub grupy. To tutaj znajdą się wszelkie należności z tytułu pobytu gościa, przydzielonego mu wyżywienia, wykorzystania dodatkowych zasobów (np. sauny lub SPA). Tutaj także trafiać mogą płatności z hotelowej restauracji, rachunki telefoniczne, itp. W każdej chwili możliwy jest podgląd zobowiązań, zarówno już rozliczonych, jak i pozostających do zapłacenia. Dla hoteli biznesowych przygotowano mechanizm automatycznego przenoszenia obciążeń na konta firm, dzięki czemu łatwiejsze stają się okresowe rozliczenia.
Po odpowiednim przygotowaniu cenników pokoi i wyżywienia system może automatycznie obciążać rachunek gościa, dzięki czemu unika się pomyłek związanych z ręcznym prowadzeniem rozliczeń. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wykorzystania w rozliczeniu wcześniej wpłaconych zaliczek.
Moduł Sprzedaży

Moduł Sprzedaży pozwala na wystawianie paragonów fiskalnych, faktur i rachunków, korekt, dokumentów proforma i walutowych oraz dokumentów kasowych. Zależnie od konfiguracji część z nich może być wystawiana automatycznie lub pomijana.
Pełna kontrola uprawnień

Szeroko konfigurowalne uprawnienia pozwalają na ograniczenie dostępu do poszczególnych dokumentów. Równie elastyczne są możliwości konfiguracji wydruków – począwszy od automatycznego łączenia pozycji, poprzez modyfikację treści i wyglądu dokumentów aż do wydruków dwujęzycznych. Konfigurowalny system numeracji dokumentów pozwala na ich dostosowanie do wymagań każdego z naszych klientów. Do każdego z dokumentów sprzedaży możliwe jest wydrukowanie szczegółowej specyfikacji rozliczanych usług.
Wybrane funkcje

Rozliczenie wszystkich lub wybranych usług, z jakich korzystał klient lub grupa.
Przeliczanie obciążenia gościa wg aktualnego stanu meldunku.
Automatyczne naliczanie obciążeń usług gastronomicznych przesyłanych z programu POS.
Automatyczne lub opcjonalne przenoszenie obciążeń na konta firm.
Konta odroczone gościa lub grupy – odroczenie płatności.
Edycja obciążeń, grupowanie i rozgrupowywanie, łączenie i podział.
Wprowadzenie dowolnej ilości usług dodatkowych do rachunku gościa.
Wystawianie dokumentów sprzedaży do obciążeń lub niezależnie od nich.
Szeroka lista uprawnień, możliwość odebrania dostępu do niektórych funkcji (np. usuwania dokumentów lub wystawiania korekt).
Rejestracja przeprowadzonych operacji w dzienniku czynności systemu.
Dowolnie definiowalne okresy księgowe, po zamknięciu których edycja dokumentów jest niemożliwa.
Definiowalne formy płatności.
Możliwość ustalenia domyślnej formy zapłaty, skracającej czas wystawiania dokumentów.
Elektroniczna realizacja transakcji poprzez softwarowy terminal Celto.
Możliwości dowolnej konfiguracji numerowania dokumentów oraz ich formatów, dwa rejestry faktur.
Obsługa zaliczek.
Możliwość wystawiania faktur walutowych.
Automatyczna lub opcjonalna fiskalizacja faktur.
Szerokie możliwości zmiany treści dokumentów.
Konfigurowalne logo hotelu na wydrukach.
Nazwy na fakturze - towarom można przypisać nazwy, wg których będą automatycznie grupowane na wydruku.
Możliwość drukowania szczegółowego rachunku informacyjnego (specyfikacji faktury lub paragonu), zawierającego dane na temat obciążeń i gości.
Podgląd dokumentów archiwalnych.
Przesyłanie utworzonych dokumentów zapłaty do systemów FK.kasa fiskalna NOVITUS NANO E
Cena netto: 1290 zł 
Cena brutto: 1586  
  brutto: 1499
UPS APC - wymiana akumulatorów,...
Cena netto: 90 zł
Cena brutto: 109 zł
gadu gg
2563272
4681089
projekt i realizacja © 2010 Grupa Leonardo