Kasy fiskalne

Drukarki fiskalne

Oprogramowanie|stacja paliw

System McSpal - informatyczny system kasowo-zarządzający dla stacji paliw
Producent:
Cena netto: 4500 zł
Cena brutto: 5490 zł
Zastosowanie:

1. System o budowie modułowej:
* McKA - aplikacja kasowa
* McZA - aplikacja zarządzania stacją
* McAU - aplikacja obsługi automatyki
* McCE - aplikacja obsługi centrali
2. System otwarty:
* może być stosowany na stacjach o różnym zaawansowaniu technologicznym, dostosowując się w dużej mierze do zastanego parku technologicznego danej stacji
3. System sparametryzowany:
* system może dostosować się do różnych wymagań klienta ze względu na zorganizowanie pracy stacji

Cechy wyróżniające oprogramowanie McSpal

1. Prosty, przyjazny, spójny w całości interfejs dla użytkownika
2. Wydajność (szybkość działania w podstawowych funkcjach) niezależnie od ilości zarejestrowanych transakcji, od wielkości bazy kontrahentów
3. Szczelność - każda transakcja jest identyfikowana niepowtarzalnym numerem, czasem i stanowiskiem, użytkownikiem który transakcję zarejestrował wszelkie nietypowe korekty zarejestrowanych transakcji są odnotowywane w plikach śledzących
4. Diagnostyka poprawności zapisu transakcji
5. Awaryjne uruchomienie stanowisk kasowych systemu z dysków lokalnych
6. Elastyczne upgrade'owanie systemu poprzez zastosowanie zewnętrznych urządzeń fiskalnych

McKA - aplikacja kasowa:

* optymalizacja szybkości działania w podstawowych opcjach kasjerskich
* dwupodmiotowość nie zmusza kasjera do dodatkowych działań podczas odnotowywania sprzedaży
* proste korekty błędów
* dwa tryby pracy kasjera
* system wymusza poprawne cykle przekazania stacji pomiędzy zmianami momenty wykonania fiskalnych raportów dobowych
* pełna identyfikacja transakcji w połączeniu z egzekwowaną przez system rejestracją cykli pracy zmian pracowników pozwala na prostą, jednoznaczną interpretację sytuacji awaryjnych

McZA - aplikacja zarządzania stacją:
GOSPODARKA MAGAZYNOWA

* rzeczywiste ceny zakupu
* zasada FIFO 'pierwsze przyszło, pierwsze wyszło'
* stan magazynu na dowolny dzień wstecz
* kartoteka towaru od dnia do dnia
* bilansowanie magazynu z funkcją diagnostyczną
* inwentaryzacja z zastosowaniem kolektorów danych
* zamawianie akcesoriów ( system wspomaga w podjęciu decyzji )
* przyjmowanie dostaw z mechanizmem wyliczania cen sprzedaży również wg zamówień

GOSPODARKA PALIWAMI

* pełne odwzorowanie zbiorników, dystrybutorów oraz powiązań między nimi
* tabele litrażowe zbiorników, tabele gęstości
* dostawy paliwa w oparciu o dokumenty nalewu
* rejestracja stanu stacji ( rejestracja liczników dystrybutorów, poziomu paliw w zbiornikach ) wykonywana świadomie podczas przekazywania stacji pomiędzy zmianami pracowników lub niejawnie
* możliwość odnotowywania przepompowań paliw, zmian liczników dystrybutorów, przelań

KOMUNIKACJA MODEMOWA

* z wykorzystaniem modemu przy stanowisku Backoffice
* dane wysyłane ze stacji do centrali
* przesyłanie pełnych danych wybranych plików lub określonych raportów
* zdalna zmiana cen
* modemowe funkcje serwisowe

McAU - aplikacja obsługi automatyki:

* realizacja komunikacji z dystrybutorami gwarantująca równouprawnienie stanowisk kasowych
* realizacja komunikacji z automatyką pomiarową
* wysterowanie tablic cenowych
* obsługa komunikacji z terminalem(ami) kart stałego klienta i kart płatniczychSerwis komputerów PC,...
Cena netto: 70 zł
Cena brutto: 85.4 zł
kasa fiskalna NOVITUS NANO E
Cena netto: 1290 zł 
Cena brutto: 1586  
  brutto: 1499
gadu gg
2563272
4681089
projekt i realizacja © 2010 Grupa Leonardo